Αποτελέσματα επιλογής φοιτητών για το CIVIS ακ. έτους 2024-2025
- Δευτέρα, 29 Ιανουαρίου 2024 - 1:14 μ.μ. -

Στον φάκελο: Έγγραφα->Για φοιτητές->CIVIS 2024-2025, έχει αναρτηθεί ο πίνακας με τα τελικά αποτελέσματα της μοριοδότησης για το CIVIS ακ. έτους 2024-2025.

Παρακαλούνται οι επιλεγμένοι φοιτητές να ενημερώσουν ΑΜΕΣΑ τον κ. Αλεξανδρόπουλο στο email info-civis@di.uoa.gr εάν αποδέχονται την θέση και σε περίπτωση που έχουν επιλεγεί και στο ERASMUS να ενημερώσουν τους ακαδημαϊκούς υπεύθυνους για την τελική απόφασή τους.

Oi επιλεχθέντες/είσες φοιτητές/τριες θα ενημερωθούν από το Τμήμα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων ΕΚΠΑ για τα επόμενα βήματα της διαδικασίας, το πρώτο δεκαήμερο του Φεβρουαρίου. Για αυτόν τον λόγο παρακαλούνται να ελέγχουν συχνά το email τους, τόσο τον φάκελο εισερχομένων όσο και τον φάκελο ανεπιθύμητης αλληλογραφίας.