Πρόγραμμα Έρασμος - CIVIS

Καράλη Ιζαμπώ, Εμίρης Ιωάννης, Εμμανουήλ Κουμπαράκης

Περιγραφή

CIVIS - Περίοδος 2024 - 2025

Erasmus+ - Περίοδος 2023 - 2024

Για το Πρόγραμμα Swiss European Mobility Programme” ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2023-2024 ακολουθεί διαφορετική πρόσκληση.

Υπενθυμίζεται ο σύνδεσμος για τους υποψηφίους φοιτητές για το CIVIS στην ιστοθέση του τμήματος:  Σύνδεσμος