ώρες συνεργασίας με φοιτητές/τριες την Παρασκευή 8/3
- Παρασκευή, 01 Μαρτίου 2019 -

Την Παρασκευή 8/3 δεν θα δεχτώ φοιτητές/τριες τις ώρες συνεργασίας, λόγω απουσίας μου σε συνέδριο εκτός Ελλάδας