Για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018
- Δευτέρα, 02 Οκτωβρίου 2017 -

Το μάθημα ΕΦΕ ΙΙ, για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 θα το διδάξει ο Δρ. Σπύρος Κόλλας.

Συμπληρωματικά με την πρωινή (2/10/2017) ενημέρωση των φοιτητών/τριών, διευκρινίζουμε ότι:

Οι φοιτητές/τριες θα εργαστούν σε ομάδες και θα έχουν δύο βδομάδες παρουσία στα σχολεία, όπου την πρώτη θα συμμετέχουν στις δραστηριότητες της τάξεις και θα παρατηρούν και τη δεύτερη θα συλλέξουν τα ερευνητικά τους δεδομένα.

Η αξιολόγηση των φοιτητών/τριών θα πραγματοποιηθεί, κυρίως ομαδικά, στη βάση της ποιότητας των δεδομένων που θα συλλέξουν, της ανάλυσης που θα πραγματοποιήσουν, της δημόσιας παρουσίασης των αποτελεσμάτων και της τελικής εργασίας που θα συγγράψουν.

Η παρουσία των φοιτητών/τριών είναι , προφανώς, υποχρεωτική σε κάθε φάση του μαθήματος.

 Ο διδάσκων