Αποτελέσματα Χειμερινού Εξαμήνου 2022-2023
- Πέμπτη, 16 Μαρτίου 2023 - 12:29 μ.μ. -
Τα αποτελέσματα βρίσκονται στον φάκελο ''Έγγραφα'' (File with name: Vathmologia E-Class SDN 2022-2023_ΧΕΙΜ).

Για ο,τι χρειαστεί μπορείτε να μιλήσετε απευθείας με τον συνεργάτη μου κ. Κολοβό Σταμάτιο  (stkol@di.uoa.gr).

Απόψε το βράδυ θα σταλούν οι βαθμολογίες στις Γραμματείες του Φυσικού και του Τμήματος μας, μέσω των συστημάτων pgs/my-uni .

Α. Αλωνιστιώτη