Δικτύωση Βασισμένη στο Λογισμικό (M113)

Αθανασία Αλωνιστιώτη

Περιγραφή

Software Defined Networks, OpenFlow, Virtualization, Web of Things, Internet of Everything

Ημερολόγιο