Διαλέξεις-ανακοινώσεις
- Δευτέρα, 07 Απριλίου 2014 -

Σας παρακαλώ,

διαβάστε στα Έγγραφα το πρόγραμμα διαλέξεων και ανακοινώσεων της 11ης Απριλίου 2014.

Αναστασία Παπαδία-Λάλα