Διαλέξεις-ανακοινώσεις
- Δευτέρα, 7 Απριλίου 2014 - 12:00 π.μ. -

Σας παρακαλώ,

διαβάστε στα Έγγραφα το πρόγραμμα διαλέξεων και ανακοινώσεων της 11ης Απριλίου 2014.

Αναστασία Παπαδία-Λάλα