Ελληνολατινικός Κόσμος (13ος-18ος αι.)». Xαρτογραφώντας τις εξουσίες. Διακυβέρνηση και κοινωνικές ιεραρχήσεις στην ελληνολατινική ανατολή (13ος-18ος αι.).

Αναστασία Παπαδία-Λάλα

Περιγραφή

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΠΑΔΙΑ-ΛΑΛΑ σε συνεργασία με τους ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ ΓΑΣΠΑΡΗ και ΚΩΣΤΑ ΛΑΜΠΡΙΝΟ

Μεταπτυχιακό σεμινάριο «Ο Ελληνολατινικός Κόσμος (13ος-18ος αι.)» / Postgraduate Seminar “The Greek-Latin World (13th-18th centuries)”.

Xειμερινό εξάμηνο

 

Θέμα: Χαρτογραφώντας τις εξουσίες. Διακυβέρνηση και κοινωνικές ιεραρχήσεις στην ελληνολατινική ανατολή (13ος-18ος αι.).

 

Subject: Μapping the ruling powers. Governance and social hierarchies in the Greek -Latin East (13th-18th centuries).

 

 

Περίληψη: Θέμα του σεμιναρίου είναι οι πολυεπίπεδοι και υπό συνεχή αναδιαμόρφωση εξουσιαστικοί μηχανισμοί στην ελληνολατινική ανατολή (13ος-18ος αι.). Τα κεντρικά ερευνητικά ερωτήματα αναφέρονται στον χαρακτήρα των υπό τους Λατίνους ελληνικών περιοχών (αποικίες/κτήσεις, τοπικές αυτονομίες, τμήματα ομοσπονδιών;), στο ενιαίο ή στην πολλαπλότητα των κυριαρχιών στους διαφορετικούς χώρους και στη χρονική εξέλιξη (λατινοκρατία ή λατινοκρατίες;), στις συνέχειες ή τις ρήξεις με τις οργανωτικές μορφές του παρελθόντος. Στο

Περισσότερα  

Ημερολόγιο