Συμπλήρωση ερωτηματολογίου
- Τετάρτη, 16 Δεκεμβρίου 2020 -
Αγαπητοί μου,
με το παρόν μήνυμα επιθυμώ να σας ενημερώσω ότι από αύριο Πέμπτη 17 Δεκεμβρίου 2020 και μέχρι την 15η Ιανουαρίου 2021 μπορείτε να συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο αξιολόγησης του εν λόγω μαθήματος. Η συμπλήρωση του εμπιστευτικού αυτού ερωτηματολογίου είναι σημαντική. Συγκεντρώνει χρήσιμες πληροφορίες που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από τον διδάσκοντα για τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη μελλοντικών μαθημάτων. Ιδιαίτερη αξία έχουν τα σχόλια που μπορείτε να συμπεριλάβετε στο τέλος του ερωτηματολογίου.
 
Link ερωτηματολογίου:
 
Σας ευχαριστώ