ΣΕΜΙΝΑΡΙA «ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΙΙ» 10ου εξαμήνου 2022-2023
- Δευτέρα, 20 Φεβρουαρίου 2023 - 12:00 μ.μ. -

ΣΕΜΙΝΑΡΙA

«ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΙΙ»

10ου εξαμήνου 2022-2023

Υπεύθυνος:  :  Aναπλ. Καθηγητής Δ. Καλύβας

Συντονιστής: Αναπλ. Καθηγήτρια Κ. Θεολόγη – Λυγιδάκη

 

Δευτέρα: Ομάδα Β ,  Τρίτη: ΟμάδαΑ

Tετάρτη: Ομάδα Γ,Πέμπτη : Ομάδα Δ

14:00-15:00μ.μ. Αίθουσα ΑΔΒΟ

ΗΜΕΡ

ΘΕΜΑ

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ

20/02-23/02

Περιστεφανίτιδα

Δ. Καλύβας

27/02-02/02

27.02 ΑΡΓΙΑ

Αντιμετώπιση διεγχειρητικής αιμορραγίας

Β. Πετσίνης

06/03-09/03

Χειρουργική αφαίρεση ογκιδίου χείλους

Δ. Καλύβας

13/03-16/03

Oξύ οδοντοφατνιακό απόστημα

Ν. Λυγιδάκη

20/03-23/03

Θεραπευτική αντιμετώπιση εγκλείστων τρίτων γομφίων

Β. Πετσίνης

27/03-30/03

Αντιμετώπιση στοματοκολπικής επικοινωνίας μετεξακτική ή με προώθηση ακρορριζίου

Ε. Καλφαρέντζος

03/04-06/04

Μετεξακτικό  οίδημα - Μετεγχειρητικές επιπλοκές

Λ. Γκουτζάνης

24/04-27/04

Μετεξακτικός  πόνος

Α. Σπανού

01/05-04/05

01/05 ΑΡΓΙΑ

Αναπλαστικές τεχνικές

Λ. Ποδαρόπουλος

08/05-11/05

Μεσόδοντες, υπερράριθμοι.

Διάστημα κεντρικών τομέων άνω  γνάθου

Ν. Λυγιδάκη

15/05-18/05

Απώλεια  συνείδησης

Λ. Γκουτζάνης

Ν. Κολόμβος 

22/05-25/05

Παίρνοντας μια απόφαση στην χειρουργική στόματος

Δ. Καλύβας

29/05-01/06

Αναπλήρωση