Αξιολόγηση Εαρινού μαθήματος "Στοματική Χειρουργική ΙΙ" (10ου εξαμήνου 2021-2022)
- Πέμπτη, 26 Μαΐου 2022 - 11:59 π.μ. -

Παρακαλούμε πολύ όπως συμμετάσχετε στην Αξιολόγηση του Μαθήματος  "Στοματική Χειρουργική ΙΙ" ( 10ου εξαμήνου 2021-2022). Το χρονικό διάστημα της αξιολόγησης είναι από Τρίτη  24.05.2022 έως την Κυριακή 26.06.22. 

Το αντίστοιχο link για την αξιολόγηση του μαθήματος είναι : 

https://survey.uoa.gr/L421445