Ορθοδοντική Ι

Ανακοινώσεις

Αξιολόγηση μαθήματος Ορθοδοντική Ι
- Δευτέρα, 8 Ιανουαρίου 2024 - 3:49 μ.μ. -

Σας ενημερώνουμε ότι έχει αναρτηθεί το ερωτηματολόγιο για την αξιολόγηση του μαθήματος Ορθοδοντική Ι για το χρονικό διάστημα από Δευτέρα 8 Ιανουαρίου έως Κυριακή 21 Ιανουαρίου 2024 : 

https://submit.survey.uoa.gr/index.php?lang=el&sid=575138

Σας επισημαίνουμε ότι το ερωτηματολόγιο αυτό είναι ΑΝΩΝΥΜΟ. Συμμετέχετε με τον κωδικό χρήστη (username) και τον κωδικό πρόσβασης (password) που χρησιμοποιείτε στο my-studies και σας παρέχουμε την απόλυτη διαβεβαίωση ότι δεν καταγράφεται κανένα στοιχείο που να προσδιορίζει την ταυτότητά σας.