Ορθοδοντική Ι

Ανακοινώσεις

Επιβεβαίωση για τη συμμετοχή στην εξέταση του μαθήματος Ορθοδοντική Ι
- Πέμπτη, 18 Ιανουαρίου 2024 - 9:12 π.μ. -

Καλείστε να επιβεβαιώσετε τη συμμετοχή σας στις γραπτές εξετάσεις, συμπληρώνοντας την Επιβεβαίωση συμμετοχής του φοιτητή στις εξετάσεις του μαθήματος (Εργαλεία/Ερωτηματολόγια) μέχρι την Πέμπτη 1 Φεβρουαρίου 2024.

Η εξέταση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 5 Φεβρουαρίου και ώρα 8:30-10:30.

Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου είναι ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ για την συμμετοχή σας στις επικείμενες εξετάσεις.