ΦΩΤΟΝΙΚΗ (ΕΠ12)

Ανακοινώσεις

Εξεταστική Σεπτεμβρίου 2020
- Σάββατο, 29 Αυγούστου 2020 -

Όσοι επιθυμείτε να συμμετέχετε στην εξεταστική Σεπτεμβρίου 2020 μπορείτε να το δηλώσετε στη σχετική ομάδα που έχει δημιουργηθεί. Η εξέταση θα γίνει μέσω της πλατφόρμας webex στο σύνδεσμο:

https://meetingsemea4.webex.com/meet/tnikas