Ψηφιακές Επικοινωνίες (ΔΠΜΣ 108)

Ανακοινώσεις

Μεταπτυχιακό μάθημα "Ψηφιακές Επικοινωνίες"
- Τετάρτη, 18 Φεβρουαρίου 2015 -

Σας πληροφορώ ότι οι παραδόσεις του μεταπτυχιακού μαθήματος "Ψηφιακές Επικοινωνίες" θα ξεκινήσουν
την Τετάρτη 25 Φεβρουάριου. Οι διαλέξεις θα πραγματοποιούνται
κάθε Τετάρτη (18:00 - 21:00) στη αίθουσα Β.

Ο Διδάσκων,

Παναγιώτης Μαθιόπουλος
Καθηγητής