Συμπίεση Δεδομένων (ΠΜΣ 536)

Ανακοινώσεις

Fwd: Υπηρεσία Ηλεκτρονικών Ερωτηματολογίων - Υπενθύμιση για παρακολούθηση συμμετοχών
- Τρίτη, 28 Μαΐου 2013 -

Begin forwarded message:

Αγαπητά μέλη,

 

σας υπενθυμίζουμε τη δυνατότητα που παρέχει η υπηρεσία Ηλεκτρονικών Ερωτηματολογίων για την παρακολούθηση, σε πραγματικό χρόνο, του αριθμού των συμμετοχών των φοιτητών στην αξιολόγηση μαθημάτων και την διαγραμματική ανάλυσή τους σε ημέρες και ώρες. Η συγκεκριμένη επιλογή ενσωματώθηκε με την μορφή μίας μικρής εικόνας που απεικονίζει ένα διάγραμμα και εμφανίζεται σε όλα τα ενεργά και ολοκληρωμένα ερωτηματολόγια στα οποία έχουν υποβληθεί απαντήσεις.

 

Για την ευρύτερη δυνατή συμμετοχή, είναι κρίσιμο οι διδάσκοντες να υπενθυμίζουν σε τακτά διαστήματα και να παροτρύνουν τους φοιτητές τους να επισκέπτονται την ιστοσελίδα http://survey.uoa.gr ώστε να συμμετέχουν στη διαδικασία.

 

Σημειώνουμε ότι:

 

1. Τα ερωτηματολόγια έχουν κλειστή πρόσβαση και μόνο οι φοιτητές που έχουν δηλώσει το μάθημα μπορούν να συμμετάσχουν, είτε με κουπόνι είτε με ηλεκτρονικό λογαριασμό.

 

2. Τα στατιστικά αποτελέσματα είναι προσβάσιμα μετά την ημερομηνία ολοκλήρωσης του ερωτηματολογίου αξιολόγησης και μετά την κατάθεση βαθμολογίας στο Φοιτητολόγιο.

 

Σας ευχαριστούμε.

 

Με εκτίμηση,

 

-- 

Κέντρο Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Υπηρεσία Ηλεκτρονικών Ερωτηματολογίων

e-mail: survey@uoa.gr