Βαθμολογία περιόδου Ιανουαρίου 2019
- Τρίτη, 12 Φεβρουαρίου 2019 -

Αναρτήθηκε η βαθμολογία της περιόδου Ιανουαρίου 2019.