Ολοκλήρωση εργασιών - παρουσιάσεις
- Πέμπτη, 30 Απριλίου 2020 -

Καλησπέρα σας

Η προθεμία για την κατάθεση των παρουσιάσεων (ppt) και των σχετικών αναφορών (pdf) είναι η 20 Μαίου.  Οι παρουσιάσεις θα γίνουν την 21 Μαίου.  Οι αναφορές μπορούν να επανα-υποβληθούν (με τυχόν τροποποιήσεις μετά την παρουσίαση) εντός 3 ημερών μετά την 21 Μαίου.

Ι. Σταυρακάκης