Βαθμολογία διαγωνίσματος Φεβρουαρίου και συνολική
- Τετάρτη, 16 Μαΐου 2018 -
Η βαθμολογία του διαγωνίσματος Φεβρουαρίου 2018 μαζί με τη συνολική βαθμολογία βρίσκεται στο αντίστοιχο αρχείο στο φάκελο Έγγραφα.