Επίδειξη και παρουσίαση των γραπτών εργασιών
- Πέμπτη, 28 Φεβρουαρίου 2019 -

Αγαπητοί φοιτητές,

Παρακαλώ όπως προσέλθετε την Παρασκευή 01/03/2019, κατά τις ώρες 13.00 - 14.00 στο γραφείο του Καθηγητή Θεοχάρη Θεοχάρη για την επίδειξη και παρουσίαση των γραπτών εργασιών του εν λόγω μαθήματος. Κατά την επίδειξη και την παρουσίαση πρέπει να παρίστανται όλα τα μέλη της ομάδας εργασίας. Επίσης, επειδή τυπικώς πρέπει οι γραπτές εργασίες να υποβάλλονται στην η-τάξη, έχουμε ανανεώσει την προθεσμία υποβολής ώστε οι εργασίες να αναρτηθούν ως πρέπει.