ΤΕΛΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΜΕΣΩ ΕΡΓΑΣΙΩΝ-ΑΣΚΗΣΕΩΝ (ΙΟΥΝΙΟΣ 2021)
- Τρίτη, 22 Ιουνίου 2021 - 11:13 π.μ. -

Τα θέματα για την εξεταστική του Ιουνίου 2021 (εαρινό εξάμηνο & εμβόλιμη), ανέβηκαν στο e-class σε όλα τα μαθήματα (βλ. ενότητα «Εργασίες»).

Οι σπουδαστές καλούνται να διαβάσουν τις παρακάτω συνοπτικές οδηγίες, οι οποίες αναπτύσσονται αναλυτικά στο e-class του ΕΚΠΑ του κάθε μαθήματος:

1) Μόνοι όσοι/ες έχουν δηλώσει το συγκεκριμένο μάθημα (και μόνο αυτοί/ες), έχουν δικαίωμα να παραδώσουν εργασία.

2) Η περίοδος παράδοσης της εργασίας είναι 22 Ιουνίου μέχρι και τις 30 Ιουνίου 2021. Σε περίπτωση καθυστέρησης, η οποία δεν πρέπει να υπερβαίνει τις τρεις (3) ημέρες, επιβάλλεται μείωση ενός βαθμού ανά ημέρα.

3) Οι εργασίες θα σταλούν σε ηλεκτρονική μορφή (ένα ολοκληρωμένο αρχείο σε μορφή .doc, .docx, .odt ή .pdf), αποκλειστικά στο email vstavro@uoa.gr.

4) Οι εργασίες επιβάλλεται να είναι μόνο ατομικές!

5) Δεν επιτρέπεται καμία αλλαγή στα θέματα εκ μέρους του σπουδαστή.