Βαθμοί εξεταστικής Φεβρ. 2021 - Επισήμανση!
- Τετάρτη, 3 Μαρτίου 2021 - 3:07 μ.μ. -

Περνώντας τους βαθμούς, για την εξεταστική του Φεβρουαρίου 2021 (χειμ. & εαρ. εξαμ.), διαπίστωσα ότι κάποιοι σπουδαστές δεν εμφανίζονται στην ηλεκτρ. κατάσταση βαθμολογίας, παρόλο που έστειλαν εργασία.

Αυτό σημαίνει ότι δεν δύναμαι να περάσω τον βαθμό τους. Τον διαβιβάζω χωριστά με email στη Γραμματεία, η οποία αποφασίζει.