Ραδιοχημεια (CHEM 818)

Ανακοινώσεις

Αποτελέσματα εξέτασης ΡΧ 22/01/2024
- Σάββατο, 10 Φεβρουαρίου 2024 - 3:25 μ.μ. -
Αποτελέσματα εξέτασης ΡΧ 22/01/2024
 
Τα αποτελέσματα της εξέτασης θα τα βρείτε στα "Εγγραφα" του μαθήματος. Ο τελικός βαθμός θα προκύψει, κατα τα γνωστά, με στρογγυλοποιήση (π.χ. 6.5 -> 7).
 
Καλή συνέχεια,

 

ΓΣ