Ραδιοχημεια (CHEM 818)

Ανακοινώσεις

Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης μαθήματος
- Πέμπτη, 14 Δεκεμβρίου 2023 - 5:59 μ.μ. -

Καλείσθε να συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο αξιολόγησης του μαθήματος  μέχρι την Κυριακή 14/1/2024. Ιδιαιτέρως ευπρόσδεκτα είναι τα σχόλιά σας  κυρίως με σκοπό την μελλοντική βελτίωση του μαθήματος. Όπως ισχύει με όλα τα ερωτηματολόγια του ΕΚΠΑ, ο διδάσκων πληροφορείται τα αποτελέσματα μετά την κατάθεση της βαθμολογίας στην ηλεκτρονική γραμματεία ώστε οι απαντήσεις να μην μπορούν να επηρεάσουν με κανένα τρόπο την εξέταση ή την βαθμολόγηση των γραπτών.

Ο συνδεσμος είναι  https://submit.survey.uoa.gr/index.php/survey/index/sid/642157