Ραδιοχημεια (CHEM 818)

Ανακοινώσεις

Υπενθύμιση για τις νέες ώρες του μαθήματος: Τρίτη 10.00-1.00, Παρασκευή 15.00-17.00
- Δευτέρα, 30 Οκτωβρίου 2023 - 11:33 μ.μ. -

Υπενθύμιση για την αλλαγή στις ώρες μαθήματος από αύριο Τρίτη 31/10/2023, όπως συζητήσαμε:

Τρίτη 10.15-1.00, Παρασκευή 15.15-17.00

Επισης, οι διαλέξεις του μαθήματος αναρτώνται στο delos.uoa.gr

https://delos.uoa.gr/opendelos/search?dp=chem&crs=676d3856