ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ

Ανακοινώσεις

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ KA2 Erasmus+: Service-Learning ΑΠΟ ΤΗΝ Κ. ΜΑΡΛΕΝ ΜΟΥΡΛΙΟΥ
- Πέμπτη, 15 Ιουνίου 2023 - 11:03 π.μ. -

Αγαπητές/οί συνάδελφοι καλημέρα,

Επικοινωνώ εκ νέου μαζί σας με την παράκληση να προωθήσετε σε φοιτητές το
ερωτηματολόγιο του ερευνητικού προγράμματος KA2 Erasmus+:
Service-Learning. Intersectoral Collaboration Practices for the
development of students’ soft skills and socially engaged universities.

Εχουμε ανάγκη ακόμη για 120 δείγματα!!
Άλλα παν/μια έχουν φτάσει τον στόχο των 200 δειγμάτων ακολουθώντας μια
άλλη προσέγγιση που εξασφαλίζει το απαιτούμενο δείγμα (π.χ. αναρτώντας το
ερωτηματολόγιο σε ηλεκτρονικές τάξεις και ζητώντας από μεγάλο πληθυσμό
φοιτητών να το συμπληρώσουν)

Ο σύνδεσμος είναι ο ακόλουθος:
https://forms.gle/j88BvF6epb3zSXP87

Σας ευχαριστώ πολύ για την πολύτιμη βοήθειά σας και ελπίζω να αυξηθεί το
δείγμα μέχρι την επόμενη εβδομάδα που αναγκαστικά θα πρέπει να ολοκληρωθεί
η δειγματοληψία.

Με εγκάρδιους χαιρετισμούς,

Μάρλεν Μούλιου