Βιομηχανική Χημεία

Ανακοινώσεις

Απαντήσεις σε θέματα εξέτασης
- Δευτέρα, 21 Φεβρουαρίου 2022 -

Ενημερώνουμε τους φοιτητές, που συμμετείχαν στην πρόσφατη εξέταση του μαθήματος Βιομηχανική Χημεία ότι έχουν αναρτηθεί στα έγγραφα του μαθήματος απαντήσεις στα δύο πρώτα θέματα.  

 

Από το Εργαστήριο