Βιομηχανική Χημεία

Μαρίνος Πιτσικάλης

Περιγραφή

Βασικές έννοιες χημείας Πολυμερών. Ομοπολυμερή και συμπολυμερή. Δομή και μικροδομή. Μέγεθος και σχήμα. Σταδιακός πολυμερισμός. Ριζικός, ανιοντικός και κατιον­τι­κός πολυμερισμός. Εισαγωγή στις μεθόδους προσδιορισμού μοριακών βαρών. Σύνθεση πολυμερών με καθορισμένο μοριακό βάρος και κατανομή μοριακών βαρών. Επιδείξεις απλών πειραμάτων για την καλύτερη κατανόηση της ύλης.