Ωρολόγιο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης
- Σάββατο, 14 Οκτωβρίου 2023 - 10:30 π.μ. -

Κύκλος Α΄: Ηµέρα α΄, Δευτ. 16/10 (Εργαστήριο Ιστορικής Έρευνας και Τεκμηρίωσης, 829). Ηµέρα β΄, Τρ. 17/10 (Μονάδα Πληροφορικής, 801). Ηµέρα γ΄, Τετ. 18/10 (Εργαστήριο Ιστορικής Έρευνα και Τεκμηρίωσης, 829). Ηµέρα δ΄, Πέµ. 19/10 (Ιστορικό Αρχείο Πολιτιστικού Ιδρύµατος Οµίλου Πειραιώς, οδός Δωρίδος 2 και Λεωφόρος Ειρήνης 14, Ταύρος). → Ώρες 4.00 - 8.00 µµ. (Α – Θ) 

Κύκλος Β΄: Ηµέρα α΄, Δευτ. 23/10 (Αίθουσα 209, 2ος όρ., δίπλα στην είσοδο του Μουσείου). Ηµέρα β΄, Τρ. 24/10 (Μονάδα Πληροφορικής, 801). Ηµέρα γ΄, Τετ. 25/10 (Εργαστήριο Ιστορικής Έρευνα και Τεκμηρίωσης, 829). Ηµέρα δ΄, Πέµ., 26/10 (Ιστορικό Αρχείο Πολιτιστικού Ιδρύµατος Οµίλου Πειραιώς, οδός Δωρίδος 2 και Λεωφόρος Ειρήνης 14, Ταύρος) → Ώρες 4.00 - 8.00 μμ. (Ι – Λ)    

Κύκλος Γ΄: Ηµέρα α΄, Δευτ. 30/10 (Εργαστήριο Ιστορικής Έρευνας και Τεκμηρίωσης, 829). Ηµέρα β΄, Τρ., 31/10 (Μονάδα Πληροφορικής, 801). Ηµέρα γ΄, Τετ. 1/11 (Εργαστήριο Ιστορικής Έρευνα και Τεκμηρίωσης, 829). Ηµέρα δ΄, Πέµπ. 2/11 (Ιστορικό Αρχείο Πολιτιστικού Ιδρύµατος Οµίλου Πειραιώς, οδός Δωρίδος 2 και Λεωφόρος Ειρήνης 14, Ταύρος) → Ώρες 4.00 -8.00 µµ. (Μ - Π)  

Κύκλος Δ΄: Ηµέρα α΄, Δευτ. 6/11 (Εργαστήριο Ιστορικής Έρευνας και Τεκμηρίωσης, 829). Ηµέρα β΄, Τρ. 7/11 (Μονάδα Πληροφορικής, 801). Ηµέρα γ΄, Τετ. 8/11 (Εργαστήριο Ιστορικής Έρευνα και Τεκμηρίωσης, 829). Ηµέρα δ΄, Πέμπ. 9/11 (Ιστορικό Αρχείο Πολιτιστικού Ιδρύµατος Οµίλου Πειραιώς, οδός Δωρίδος 2 και Λεωφόρος Ειρήνης 14, Ταύρος). → Ώρες 4.00 - 8.00 µµ. (Ρ - Ω)