Πρακτική Άσκηση κατ/νσης Ιστορίας (υποχρεωτική)

Χαρίκλεια Μπαλή

Περιγραφή

Ακαδημαϊκό έτος 2023-2024

Συνοδεύει υποχρεωτικά το μάθημα «Μεθοδολογικά προβλήματα της Ιστορίας» ΙΙ 29, που προσφέρει ο Αναπληρωτής Καθηγητής κ. Βαγγέλης Καραμανωλάκης (βλ. Οδηγό Σπουδών Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας 2023-2024, σελ. 103-104)

Υπεύθυνος: Βαγγέλης Καραμανωλάκης, αναπληρωτής καθηγητής, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας ΕΚΠΑ

Οργάνωση: Χαρίκλεια Μπαλή, μέλος ΕΔΙΠ, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας ΕΚΠΑ

Εισηγητές/Εισηγήτριες: 

Κατερίνα Γαρδίκα, αφυπηρετήσασα αναπληρώτρια καθηγήτρια, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας ΕΚΠΑ

Χαρίκλεια Μπαλή, μέλος ΕΔΙΠ, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας ΕΚΠΑ

Αντρέας Αντωνόπουλος,  μέλος ΕΔΙΠ, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας ΕΚΠΑ

Ελένη Μπενέκη, προϊσταμένη Ιστορικού Αρχείου Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Τράπεζας Πειραιώς.

Αργυρώ Γκάναλη, υπ. διδάκτωρ, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας ΕΚΠΑ

Κωνσταντίνος Ιωάννου, υπ. διδάκτωρ, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας ΕΚΠΑ 

Βαγγέλης Σαράφης, διδάκτωρ, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας ΕΚΠΑ 

………………………..

Την Πρακτική

Περισσότερα  

Ημερολόγιο