Μάθημα Πέπμτης 02/12/2021
- Δευτέρα, 29 Νοεμβρίου 2021 -

Στο ερχόμενο μάθημα (02/12) θα μελετήσουμε λυρικούς ποιητές και παπυρικά αποσπάσματα από το βιβλίο. Το αντίστοιχο υλικό βρίσκεται ήδη αναρτημένο στα έγγραφα του eclass του Μαθήματος.