ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ Ι (2021-2022)

Αικατερίνη Τσιούσια

Περιγραφή

Στόχος του μαθήματος είναι η ομαλή ένταξη των φοιτητών σε ποικιλία πρωτότυπων κειμένων της αρχαίας ελληνικής γραμματείας που χρονολογούνται από την εποχή του Ομήρου μέχρι και την ύστερη αρχαιότητα. Σε πρώτη φάση σκοπός είναι να εξοικειωθούν οι φοιτητές τόσο με την ομηρική διάλεκτο όσο και με την πιο γνώριμη σε εκείνους αττική. Στη συνέχεια, μέσα από τη μελέτη επιστολών και παπυρικών κειμένων της ίδιας περιόδου επιδιώκεται να γνωρίσουν οι εκπαιδευόμενοι την καθημερινή απλή και διοικητική ζωή των αρχαίων Ελλήνων, η οποία αποτελεί σημαντική ιστορική πηγή και φωτίζει πλήθος πτυχών του αρχαίου ελληνικού κόσμου. Στα τελευταία μαθήματα τα ρητορικά κείμενα που θα αξιοποιηθούν αναμένεται να αναδείξουν την ευρηματικότητα του αρχαίου Έλληνα ρήτορα σε σχήματα λόγου και επιχειρήματα καθώς και την οξύνοια που τον διακρίνει στη διευθέτηση ποικίλων ζητημάτων. Ως απόρροια των προηγούμενων μαθημάτων, οι φοιτητές θα έχουν καταφέρει να καλλιεργήσουν την κριτική-φιλολογική τους ικανότητα και να εξοικειωθού

Περισσότερα  
Προστατεύονται όλα τα δικαιώματα

Ημερολόγιο