εξετάσεις 21/9/2021
- Δευτέρα, 13 Σεπτεμβρίου 2021 -

Οι εξετάσεις θα γίνουν γραπτώς δια ζώσης.

Σας υπενθυμίζω τις σχετικές οδηγίες της Πρυτανείας:

  Στις εξετάσεις με φυσική παρουσία (γραπτές ή προφορικές) προσέρχονται όλοι
(φοιτητές, μέλη ΔΕΠ και όσοι άλλοι εμπλέκονται στην εξεταστική διαδικασία),

α) είτε με πιστοποιητικό εμβολιασμού

β) είτε πιστοποιητικό νόσησης

γ) είτε βεβαίωση διενέργειας αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (
self -test)
δ) είτε βεβαίωση διενέργειας
rapid test
ε) είτε βεβαίωση διενέργειας μοριακού ελέγχου
PCR

Α.Κιουσοπούλου