Βυζαντινή Ιστορία (ΙΙ 13 ΑΤ)

Ανακοινώσεις

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΙΒΛΙΟΥ
- Τρίτη, 23 Οκτωβρίου 2018 - 8:21 μ.μ. -

Όσοι φοιτητές έχουν επιτύχει στις εξετάσεις του μαθήματος,

είτε κατά το παρελθόν είτε προσφάτως,

μπορούν να αποκτήσουν δωρεάν

ένα τόμο του περιοδικού Ἑῶα και Ἑσπέρια,

προσφορά της Εταιρείας Έρευνας των Σχέσεων

του Μεσαιωνικού και Νέου Ελληνισμού με την Δύση.

 

Η παραλαβή, προσωπικά ή από εκπρόσωπό σας,

θα γίνεται από το γραφείο μου (κυψέλη 401, τηλ. 210-7277447).

 

Πρώτη ημέρα διανομής είναι η Πέμπτη 25-10-2018, μετά τις 12.

 

Μπορείτε να μου γράψετε ( tmaniati@arch.uoa.gr )

για να μάθετε την επόμενη ημέρα διανομής.

 

Καλή ακαδημαϊκή χρονιά!

Τριανταφυλλίτσα Μανιάτη-Κοκκίνη