Βυζαντινή Ιστορία (ΙΙ 13 ΑΤ)

Τριανταφυλλίτσα Μανιάτη-Κοκκίνη

Περιγραφή

Εαρινό εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2017-2018

 

Ιστορία του βυζαντινού κράτους 330-1453:

 

Οι πολιτικές και κοινωνικές εξελίξεις στην ανατολική ρωμαϊκή αυτοκρατορία, στο πλαίσιο των  διεθνών σχέσεών της. Θα εξετασθούν τα κύρια γεγονότα και πρόσωπα, καθώς και κοινωνικο-οικονομικοί θεσμοί, με παράλληλο ιστορικό σχολιασμό επιλεγμένων κειμένων από τις αφηγηματικές, διπλωματικές κ. ά. πηγές της εποχής.

 

The Byzantine State 330-1453:

 

Political and social developments in the Eastern Roman Empire, in the context of international relations. The course shall focus on main events and persons, as well as socio-economic institutions, while discussing selected texts from narrative, diplomatic and other sources of the period.

  

Λέξεις - κλειδιά

 ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΕΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΣ, ΙΣΑΥΡΟΙ, ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ, ΚΟΜΝΗΝΟΙ, ΑΓΓΕΛΟΙ, ΛΑΣΚΑΡΙΔΕΣ, ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΙ, ΝΕΑ ΡΩΜΗ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Μ. ΑΣΙΑ, ΝΙΚΑΙΑ, ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΜΟΡΙΑΣ, ΜΥΣΤΡΑΣ, ΠΟΛΕΙΣ, ΑΛΩΣΕΙΣ, ΕΚΚΛΗΣΙΑ-ΚΡΑΤΟΣ, ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑ, ΚΟΙΝ

Περισσότερα  
Προστατεύονται όλα τα δικαιώματα

Ημερολόγιο