Αναβολή του μαθήματος της 16ης Μαΐου 2022
- Πέμπτη, 12 Μαΐου 2022 -

Μετά από αίτημα συμμετεχουσών και συμμετεχόντων του φροντιστηρίου, το μάθημα της επόμενης Δευτέρας, 16.5.2022, αναβάλλεται για την μεθεπόμενη Δευτέρα, 23.5.2022.

Χαρίκλεια Μπαλή