Ελεύθερο Φροντιστήριο: «Εισαγωγή στη συγγραφή επιστημονικής εργασίας»

Χαρίκλεια Μπαλή

Περιγραφή

Εαρινό εξάμηνο 2021-2022

Το φροντιστήριο στοχεύει να εισάγει τους φοιτητές και τις φοιτήτριες στις πειθαρχίες της συγγραφής επιστημονικής εργασίας, εξοικειώνοντάς τους/τες ταυτόχρονα με τον δοκιμιακό λόγο. Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες, με τη βοήθεια της διδάσκουσας, θα εκπονούν μικρές ασκήσεις σχετικά με τη δομή των επιστημονικών εργασιών (περιεχόμενα, πρόλογος, εισαγωγή, κυρίως θέμα, συμπεράσματα, βιβλιογραφία), τις παραπομπές/υποσημειώσεις και τη σωστή χρήση της γλώσσας. Θα ασκηθούν, επίσης, στην έρευνα για τη συγκέντρωση του βιβλιογραφικού υλικού. Στο πλαίσιο αυτό περιλαμβάνεται εκπαιδευτική επίσκεψη στη Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής, αν οι υγειονομικές συνθήκες το επιτρέψουν.

Όριο συμμετοχών: 15 άτομα. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επικοινωνήσουν με τη διδάσκουσα δρ. Χαρίκλεια Μπαλή, Ε.ΔΙ.Π. (mpalic@arch.uoa.gr) ή μέσω της ηλεκτρονικής τάξης. 

CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση

Ημερολόγιο