Εκπαιδευτική επίσκεψη στη Βιβλιοθήκη της Φιλοσοσφικής Σχολής, 21.3.2022
- Δευτέρα, 14 Μαρτίου 2022 -

Αγαπητές φοιτήτριες, αγαπητοί φοιτητές, καλησπέρα σας.

Όπως γνωρίζουμε πια, για να γράψουμε μια εργασία, χρειαζόμαστε πρώτα να κάνουμε έρευνα για τη συγκέντρωση του υλικού.

Γι' αυτό τον λόγο, την επόμενη Δευτέρα 21 Μαρτίου, στο πλαίσιο του Φροντιστηρίου θα πραγματοποιήσουμε επίσκεψη στη Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής (12.00-13.30). Η Ομάδα Εκπαίδευσης της Βιβλιοθήκης θα μας εξοικειώσει με την αναζήτηση βιβλιογραφίας και τις πολλές δυνατότητες που προσφέρουν οι Βιβλιοθήκες στις μέρες μας στους ερευνητές και τις ερευνήτριες.

Σας παρακαλώ πολύ, αν κάποιος ή κάποια από εσάς που λάβατε αυτό το μήνυμα δε θα συμμετάσχει στην επίσκεψη αυτή, να με ενημερώσει το συντομότερο δυνατόν. Χρειάζεται να υπολογίσω σωστά τον αριθμό όσων θα συμμετέχουν, επειδή θα δεσμευτεί στη Βιβλιοθήκη ανάλογος αριθμός προσωπικών υπολογιστών για την πρακτική μας άσκηση.

Θα σας περιμένω στην είσοδο της Βιβλιοθήκης.

Καλή σας συνέχεια,

Χαρά Μπαλή