Συνέδριο στη μνήμη του αγαπημένου συναδέλφου μας Νίκου Μπιργάλια
- Δευτέρα, 21 Δεκεμβρίου 2015 -

http://www.arch.uoa.gr/fileadmin/arch.uoa.gr/uploads/drast_hist/dihmerida_birgalias_2015.pdf