Οι λόγιοι και η συμβολή της στη διαμόρφωση κοινωνικών, ιδεολογικών ταυτοτήτων ανάμεσα στους χριστιανικούς λαούς της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, 15ος-αρχές 19ου αι.

Όλγα Κατσιαρδή

Περιγραφή

Σκοπός του σεμιναρίου θα είναι η εξέταση του ρόλου των ελλήνων λογίων, του έργου τους, των πολιτισμικών επικοικωνιών τους με πνευματικούς και πολιτικούς κύκλους εντός και εκτός της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και η συμβολή τους στην ανάδειξη κοινωνικών, εθνικών και άλλων ταυτοτήτων στο χώρο της διασποράς αλλά και σε αυτόν της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, από την περίοδο της Αναγέννησης ώς τις παραμονές της Ελληνικής Επανάστασης του 1821

Ημερολόγιο