ερωτηματολόγιο αξιολόγησης
- Τετάρτη, 09 Ιουνίου 2021 -

Αγαπητές, αγαπητοί σε αυτό το λινκ θα βρειτε το ερωτηματολόγιο αξιολόγησης του διδάσκοντα για το μάθημα μας. Το ερωτηματαλόγιο είναι ανώνυμο και η συμπλήρωσή του από εσάς είναι σημαντική τόσο για την αξιολόγηση του τμήματος, όσο και για την βελτίωση του διδάσκοντα.

https://survey.uoa.gr/L651962

Σας ευχαριστώ