Νέα ενημέρωση
- Τρίτη, 23 Φεβρουαρίου 2021 - 2:24 μ.μ. -

Να σας ενημερώσω ότι το μάθημα δεν θα γίνεται Τρίτη, καθώς από το Προπτυχιακό πρόγραμμα μου έβαλαν μάθημα εκείνη την ημέρα. Μπορούμε να συζητήσουμε για οποιαδήποτε άλλη μέρα, δεν έχω πρόβλημα. Αν μιλάτε μεταξύ σας, κάνετε κάποια προοσυνεννόηση και θα τα πούμε λίαν προσεχώς σε κοινή "συνάντηση".