Αρχείο
- Τρίτη, 5 Μαΐου 2020 - 2:48 μ.μ. -

Καλημέρα saw, 

Σας ανέβασα στα έγγραφα τις βασικές οδηγίες για παραπομπές τύπου AJA.