Έναρξη-διεξαγωγή μαθήματος
- Δευτέρα, 18 Φεβρουαρίου 2013 - 12:00 π.μ. -

Το μεταπτυχιακό σεμινάριο: Θέματα των ρωμαϊκών αποικιών στον ελλαδικό χώρο βάσει κυρίως των ελληνικών και λατινικών επιγραφών (με εισαγωγικά στοιχεία λατινικής επιγραφικής), θα πραγματοποιείται σε ημερομηνίες που θα καθορισθούν σε συνεννόηση με τους τελικά συμμετέχοντες. Πρώτη συνάντηση-δηλώσεις συμμετοχής: 25. 2. 13, 11 π.μ.