Μετ. Σεμινάριο ΕΕ 2013: Ρωμαϊκές Αποικίες

Kωνσταντίνος Μπουραζέλης

Περιγραφή

«Θέματα των ρωμαϊκών αποικιών στον ελλαδικό χώρο βάσει κυρίως των ελληνικών και λατινικών επιγραφών (με εισαγωγικά στοιχεία λατινικής επιγραφικής)».

 

Περιεχόμενο και σκοπός του σεμιναρίου θα είναι, μετά από σύντομη εισαγωγή σε θέματα λατινικής επιγραφικής, να εξετασθούν κυρίως επιγραφικές (αλλά σε συνάφεια μ’ αυτές και νομισματικές και άλλες αρχαιολογικές) μαρτυρίες σχετικές με τις ρωμαϊκές αποικίες που ιδρύθηκαν και αναπτύχθηκαν στον ελλαδικό χώρο.

 

Subject: “Questions concerning Roman colonies in Greece on the basis of Greek and Latin inscriptions (with an elementary introduction in Latin epigraphy)”

 

Content and aim of the seminar will be the examination –after a short introduction into Latin epigraphy- of mainly epigraphical (but also literary, numismatic and other archaeological) evidence on the foundation and further development of Roman colonies in the area of Greece.

 

Ημερολόγιο