Έναρξη-διεξαγωγή μαθημάτων
- Δευτέρα, 18 Φεβρουαρίου 2013 - 12:00 π.μ. -

Τα προπτυχιακό σεμινάριο του κ. Μπουραζέλη, ΣΙ 225: Το φαινόμενο των συμπολιτειών στον αρχαίο ελληνικό κόσμο, θα γίνεται κάθε Τετάρτη 12-3 στην αίθουσα 538.

Προβλεπόμενη έναρξη μαθημάτων (δηλώσεις συμμετοχής την ίδια μέρα πριν απ’ το μάθημα):  27. 2. 13.