ΣΙ 225: Συμπολιτείες στον αρχαίο ελληνικό κόσμο

Kωνσταντίνος Μπουραζέλης

Περιγραφή

Σεμιναριακό μάθημα ΣΙ 225: Υπέρβαση της πόλεως; Το φαινόμενο των συμπολιτειών στον αρχαίο ελληνικό κόσμο. Μετά τα πρώτα εισαγωγικά μαθήματα ως προς την έννοια και τα βασικά πολιτειακά χαρακτηριστικά και την ορολογία των αρχαίων ελληνικών ομοσπονδιακού τύπου ενώσεων θα γίνει ανάθεση παρουσίασης επί μέρους τμημάτων - περιπτώσεων αρχαίων ελληνικών συμπολιτειών και αντίστοιχων (τελικών) γραπτών εργασιών.

 

Θέμα του νέου αυτού σεμιναριακού μαθήματος θα είναι η συστηματική εξέταση των παραδειγμάτων συμπολιτειακών κρατών (κυρίως Βοιωτών, Αιτωλών, Αχαιών αλλά και άλλων συναφών παραδειγμάτων) στην ελληνική αρχαιότητα.

 

‘Transcending the polis? The case of sympoliteiai in the ancient Greek world’.

The seminar will deal systematically with examples of federal states (mainly the Boeotians, the Aetolians and the Achaeans) in Greek antiquity.

 

Ημερολόγιο