παράδοση εργασιών τον Σεπτέμβριο διόρθωση σωστής ημερομηνίας
- Τρίτη, 23 Αυγούστου 2016 -

Συνάδελφοι,

την 1. και 8.9.16 και ωρα 9-10.00 θα βρισκομαι στο γραφείο μου και θα παραλάβω τις σεμιναριακές σας εργασίες. Μόνο αυτές τις ημερομηνίες!

Καλημέρα

Ο. Κατσιαρδή