ΣΙ 60 Κοινότητες κατά την οθωμανική κυριαρχία και στη διασπορά

Όλγα Κατσιαρδή-Hering

Περιγραφή

Kατά το σεμινάριο που θα προσφερθεί στο εαρινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2015-2016, με βάση κυρίως εκδεδομένες πηγές αλλά και τη βοήθεια της βιβλιογραφίας και της μεθοδολογίας θα εξετασθεί η ποικιλία της κοινοτικης οργάνωσης στο χώρο και στο χρόνο εντός της οθωμανικής κυριαρχίας αλλά και στη διασπορά των Ελλήνων, καθώς και των άλλων λαών της Βαλκανικής στην Ιταλική Χερσόνησο, την Κεντρική Ευρώπη και τη Ρωσία. Ανάμεσα στα βασικά ερωτήματα είναι η ανάδειξη της πολλαπλότητας και των ιδιαιτεροτήτων του θεσμού λόγω ιστορικών επιδράσεων και αναγκών γεωοικονομικών, οι επιρροές του, οι επιδράσεις του, και η συνέχεια ή όχι στην οργάνωση της Ελληνικής Επανάστασης. Θα επιδιωχθεί να φανούν τα ‘πολλά πρόσωπα’ των κοινοτήτων σε επίπεδο διοικητικό, φορολογικό, εκπαιδευτικό και συγκριτικά ανά περιόδους και χώρους.