Μινωική Θρησκεία

Ανακοινώσεις

Ψηφιακά ερωτηματολόγια για αξιολόγηση του μαθήματος
- Παρασκευή, 16 Δεκεμβρίου 2022 - 11:41 π.μ. -

Όσοι επιθυμούν να αξιολογήσουν το μάθημα μπορούν να μπουν στο σύνδεσμο: survey.uoa.gr/L924216

Η αξιολόγηση είναι προαιρετική και ανώνυμη.